Alga Schack Deluxe manual

8.5 · 1
PDF manual
 · 4 pages
English
manualAlga Schack Deluxe
SE

SCHACK

2 spelare från 6 år

Innehåller

Spelplan, 16 svarta + 16 vita schackpjäser.
Dra lott om vem som ska spela vitt (vitt inleder spelet).
gg schackbrädet attda spelarna har en svart ruta
till vänster.
nderna kan bara yttas framåt. Det inledande
steget är 1 eller 2 rutor framåt, därefter 1 ruta åt
ngen. Springaren är den enda schackpjäs som kan
ändra riktning under sina båda tillåtna steg. Steg 1
rs framåt, bakåt eller sidleds, steg 2 sker diagonalt.
Springaren får även hoppa över en ruta, där det redan
nns en schackpjäs. Löparen föryttas diagonalt över
ett obegnsat antal rutor. Tornet r sig horisontellt
eller vertikalt över ett obegränsat antal rutor. Kungen
r sig 1 steg åt gången i valfri riktning. Drottningenr
sig fritt över spelplanen, men kan inte ändra riktning
under pågående drag.
Slå ut motspelarens schackpjäser och hota denne kung
genom att ytta dina schackpjäser enligt reglerna
ovan. Bönderna som normalt tar ett rakt steg rakt fram,
slår ut motspelarens pjäs med ett diagonalt steg till
ger eller tillnster. Om motspelarens kungen hotas
av en av dina pjäser, är kungen schack. Hotet avvärjs
genom att kungen yttar, eller att motspelaren slår ut
din hotande spelpjäs, alternativt ställer en av sina andra
spelpjäser i vägen r dig. Kan inget av motdragen
göras, är kungen matt, spelet är över och du har vunnit.

ROCKAD

Rockad är ett inledande drag som kan göras bara en
gång under spelets gång för att stärka kungens posi-
tion eller för att förytta tornet till mitten av schackbrä-
det: Flytta kungen två steg mot tornet, låt tornet hoppa
över kungen och stanna på rutan efter (vit ruta för vitt
torn, svart ruta r svart torn). Draget får bara göras
omde kung och torn står kvar i startposition, om
kungen inte är schackad, om rutorna mellan kung och
torn är tomma, och om de rutor som kungen passerar
eller stannar på inte är hotade.

EN PASSANT

Om en bonde tar två steg i sitt inledande drag, får mot-
spelarens bonde i sitt nästa drag rätt att med sin bonde
slå den rbipasserande bonden, som om han bara
tagit ett steg istället r två. Slaget kallas en passant (vid
passerande).

BONDEFÖRVANDLING

Om en bonde lyckas ta sig till motsatt sida av schack-
brädet, blir han i samma drag upphöjd till antingen
drottning, torn, löpare eller springare - vanligast är att
spelaren väljer att ha era drottningar på brädet.
NO

View the manual for the Alga Schack Deluxe here, for free. This manual comes under the category not categorized and has been rated by 1 people with an average of a 8.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Alga Schack Deluxe or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Alga and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Alga owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Alga
Schack Deluxe
not categorized
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Alga Schack Deluxe below.

Is the manual of the Alga Schack Deluxe available in English?

Yes, the manual of the Alga Schack Deluxe is available in English .

Is your question not listed? Ask your question here

No results